Abonats

Abonats

Els nostres abonats gaudeixen de preu reduït pel lloguer de les pistes, les classes de tennis i el campus d’estiu, i per totes les activitats que organitzem.

Quotes d’abonat

Quota individual 17 euros/mes
Quota infantil (fins 18 anys) 13 euros/mes
Quota familiar 20 euros/mes (x família)

Quadre de preus de lloguer de pistes

Abonat Sense llum
2,45 euros/hora/persona
Amb llum
2,95 euros/hora/persona
No abonat Sense llum
6,70 euros/hora/persona
Amb  llum
7,20 euros/hora/persona